Slovnik Slovanske Lingvisticke Terminologie 2 Svazky

Slovník Slovanské Lingvistické Terminologie Alois Jedlička Databáze Knih

Slovník Slovanské Lingvistické Terminologie Alois Jedlička Databáze Knih

Slovnik slovanske lingvisticke terminologie 2 svazky. slovnik slovanske lingvisticke terminologie 2 svazky. by cuitandokter on jan 14, slovník slovanské lingvistické terminologie. antonín tejnor [kronika] 2.—7. kapitola — pojmy termíny z jednotlivých rovin jazykové stavby (zvuková stránka, grafika, lexikologie, slovní druhy. Isbn: 3871182702 9783871182709 3871182710 9783871182716 3871182729 9783871182723: oclc number: 3782361: notes: preface and table of contents in czech, russian and english; terms in eleven slavic languages, english, french and german in parallel columns. Slovník slovanské lingvistické terminologie. antonín tejnor [kronika] 2.—7. kapitola — pojmy termíny z jednotlivých rovin jazykové stavby (zvuková stránka, grafika, lexikologie, slovní druhy, morfologie, syntax), 8. kapitola — pojmy termíny z oblasti stylistiky, 9. kapitola — termíny nových lingvistických metod a škol. [1] základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. zpravodaj místopisné komise Čsav, roč. xiv, č. 1, s. 280. [2] slovník slovanské lingvistické terminologie (dále jen sslt), i. díl, praha 1977, s. xxxviii 553; ii. díl, praha 1979, s. xiii 485. [3] návrh hesláře vypracovala Československá terminologická komise lingvistická na podkladě elaborátu základná. Spn v bratislavě 1979, 203 s.) je prvním výkladovým slovníkem jazykovědné terminologie u nás. dosud byly k dispozici jen soubory systematicky uspořádaných termínů bez výkladů, totiž starší základná jazykovedná terminológia (bratislava 1952) a nový dvoudílný slovník slovanské lingvistické terminologie (dále sslt.

Description Názov Německo český Slovník Lingvistické Term Flickr

Description Názov Německo český Slovník Lingvistické Term Flickr

Slovník slovanské lingvistické terminologie 1. 6,70 eur 6,70 eur skladom 1 ks ks. pridať do košíka idegen szavak kéziszótára slovník cudzích slov . 1,90 eur 1,90 eur 2,60 eur skladom 1 ks ks. pridať do košíka nemecké skratky . 3,00 eur. Slovník slovanské lingvistické terminologie, alois jedlička, 1977), nebo překračovat hranici od slovníku jazykového ke slovníku encyklopedickému (např. slovník literární teorie, Štěpán vlašín, 1977). [5] použité zdroje [1] Čejka, mirek. Česká lexikologie a lexikografie. 1. vydání. brno : masarykova univerzita, 1992. s. Ivana bozděchová (2017): terminologie. in: petr karlík, marek nekula, jana pleskalová (eds.), czechency nový encyklopedický slovník češtiny. V rámci projektu budou české termíny srovnávány s pojmy anglickými, německými, ruskými a polskými (4 velké jazyky, jimiž se hovoří v zemích s dlouholetou tradicí studia slavistiky, případně bohemistiky). encyklopedie naváže na již publikovanou literaturu (mj. na slovník slovanské lingvistické terminologie 1, 2. praha. Slovník lingvistické terminologie (spn, praha 1989, 114 s.), které je určeno posluchačům pedagogických a filozofických fakult. proto se slovník soustřeďuje na termíny mezinárodní a na termíny, které jsou utvořeny z mezinárodních prvků. jeho cílem přitom není zachytit lingvistické termíny v celém jejich rozsahu, tak jak.

Terminologický Slovník

Terminologický Slovník

Vícejazyčný online slovník. překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak. Naozaj chcete odobrať tovar z košíku? Áno, odobrať neodobrať výpredaj, znížená cena. Ide o také prípady ako jazyk 1, jazyk 2, gradácia 1, gradácia 2, pri­ čom sa však číselným indexom nevyznačuje sémantický vzťah medzi uvádzanými termínmi, ale iba výskyt vo viacerých pozíciách. tak je ta napr. v slovníku slovanské lingvistické terminológie (sslt. 1977, 1979]. K sjednocení a normalizaci lingvistické terminologie slovanských jazyků by mohl po mém soudu významně přispět zejména konfrontační slovník slovanské lingvistické terminologie, v němž bylo dosaženo pokroku zvláště v unifikaci terminologie z oblasti fonetiky, fonologie, morfématiky, aktuálního členění, lexikální a. 2 morfologie a syntax. mluvnická stavba ie. prajazyka byla podle představ, jež vládly v jazykovědě až do začátku 20. stol., velmi složitá, podobná té, kterou shledáváme ve starých indoíránských jaz. a v řečtině.

Studentský Workshop Žďárek – Popularizace Lingvistiky A Jazyka (hana Prokšová)

Téma žánr: lingvistika oborová terminologie, počet stran: 292, cena: 265 kč, rok vydání: 2008, nakladatelství: karolinum. Rozvoj práce v oblasti lingvistické terminologie. alois jedlička (2. rozšířené vydání r. 1943 a 3. vyd. 1951, v novém přetištění 1961) i jeho překlad do ruštiny (slovar’ lingvističeskich terminov, moskva 1960, za redakce a. a. reformatského přel. n. d. andrejev, předmluvu napsal v. a. zvegincev), i to, že z něho. Dictionary of slavonic linguistic terminology : slovník slovanské lingvistické terminologie. 1 : slovník slovanské lingvistické terminologie. 2, abecední soupisy termínů. info sociální aspekty spisovných jazyků slovanských : sborník příspěvků ze zasedání komise pro spisovné slovanské jazyky při mezinárodním komitétu. Naozaj chcete odobrať tovar z košíku? Áno, odobrať neodobrať výpredaj, znížená cena. Співукладач словника "slovník slovanské lingvistické terminologie", 1 2 (praha, 1977 (українська лінгвістична термінологія). Автор статей з української.

Related image with slovnik slovanske lingvisticke terminologie 2 svazky

Related image with slovnik slovanske lingvisticke terminologie 2 svazky