ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و

D9 Be Db 8c D8 A7 Db 8c D8 B3 D8 A7 Db 8c D9 84 Da A9 D8 A7 D8 A7 Db 8c D8 B3 D8 A7 D9 85

D9 Be Db 8c D8 A7 Db 8c D8 B3 D8 A7 Db 8c D9 84 Da A9 D8 A7 D8 A7 Db 8c D8 B3 D8 A7 D9 85

دانلود آهنگ جهان ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل به گیسوی. خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر. ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی. خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی. ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری ───|🎶🎶 🎶🎶|─── برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید. ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده.

D9 85 D8 B1 D8 A7 D8 B3 D9 85 D8 B1 D9 88 D9 86 D9 85 D8 A7 Db 8c Db 8c D9 88 D8 Ac D8 B4 D9

D9 85 D8 B1 D8 A7 D8 B3 D9 85 D8 B1 D9 88 D9 86 D9 85 D8 A7 Db 8c Db 8c D9 88 D8 Ac D8 B4 D9

داری پیر میشی و خبر نداری ♫!♭ ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری ♬! وقتی ای دل به گیسوی پریشون … می رسی خودتو نگه دار ♬! وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگه دار خودتو. ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگه. ای دل دیگه بال و پر نداری. داری پیر میشی و خبر نداری. چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل. دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل به گیسوی پریشون میرسی خودتو نگه دار.

D9 85 D8 B1 D8 A7 D8 B3 D9 85 D8 B1 D9 88 D9 86 D9 85 D8 A7 Db 8c Db 8c D9 88 D8 Ac D8 B4 D9

D9 85 D8 B1 D8 A7 D8 B3 D9 85 D8 B1 D9 88 D9 86 D9 85 D8 A7 Db 8c Db 8c D9 88 D8 Ac D8 B4 D9

پیکر خبرنگار تلویزیون خورشید به خاک سپرده شد Sputnik Afghanistan

پیکر خبرنگار تلویزیون خورشید به خاک سپرده شد Sputnik Afghanistan

افزایش بهای نفت در پرتو خبر واکسن آلمانی آمریکایی کووید ۱۹ Sputnik Iran

افزایش بهای نفت در پرتو خبر واکسن آلمانی آمریکایی کووید ۱۹ Sputnik Iran

%d8%b3%d8%a7%da%88%db%8c %da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%da%ba %d9%86%d8%a8%da%be%d8%af%db%8c %d9%86%d8%a8

خوشترين كوراني بوك و وانا. اولین ویدیو از طرف مه. kashmir humara hai. okie dokie. hafezmusic.ir %d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af %d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b3 %d8%b3%da%a9%d9% الكوارث الطبيعية:الزلازل والفيضانات والبراكين والعواصف واحداث اخر الزمان والظواهر الغريبة

Related image with ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و

Related image with ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و